2023 Yılı Briket ve Torba Çimento Mal Alımı

  • 16-11-2022

2023 Yılı Briket ve Torba Çimento Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler EKAP'ta yer almaktadır.

İhale kayıt numarası (İKN) : 2022/1210558