Akıllı Kent Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Metaverse Dünyası

  • 06-03-2022
Başkanımız Mehmet Sarı, Akıllı Kent Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden 'Metaverse Dünyası'na İlk Adım Programına katıldı.
 
*Metaverse, kullanıcıların dijital ve gerçekliği artırılmış sanal bir evrende hareket edebileceği, teknolojinin ise birçok öğesinin sınırlarını zorlayacağı bir platformdur.
 
*Metaverse, bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan bilişinin yapay bir fiziksel ortama dâhil olmasını sağlamaktadır.
 
*Metaverse’ü iletişim perspektifinden yeni bir gerçeklik, anlam dünyası ve iş birliği fırsatları sunan; kültürel, entelektüel ve ekonomik üretim için alt yapı ve etkileşim olanakları tanıyan; farklı gelişmiş teknolojilerin eş zamanlı ve entegre bir biçimde kullanıldığı; siber toplumsal bir düzlem şeklinde tanımlamak mümkündür.
 
*Projenin ilk fazından önce stratejik anlamda Belediyenin yeni dijital dönüşümün parçası olduğu vurgusunun yapılması için Zeugma Dionysos Evinin 3 boyutlu tasarımı Büyükşehir Belediyesi metaverse evrenine eklentisi yapılmıştır. Bu evrende Dionysos Evi sanal gözlük ile gezilebilmekte ve nesneler ile iletişime geçilebilmektedir. Ayrıca küçük bir oyunlaştırma örneği eklenmiştir.