Arıtma Tesisi Yıkım İşi İhalesi

  • 20-04-2021

Mülkiyeti GASKİ Genel Müdürlüğüne ait atıl ve metruk durumda bulunan, aşağıda bilgileri verilen Atıksu Arıtma Tesisindeki; Betonarme binaların yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında; yıkım işi ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale 45. maddesi gereğince Açık Teklif  (açık artırma) Usulü ile yapılacaktır.

İhalesi yapılacak olan yıkım işi ihalesi muhammen bedeli ve geçici teminat ve güvence bedeli bilgileri ekte tabloda belirtilmiştir.