Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

  • 13-08-2021
Kenan Marangoz

Birim Adı                         : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Bağlı Bulunduğu Makam    : İdari Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumluluk Alanı                   : Belediye sınırları içerisinde mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek.

A. Kuruluşu                             : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Müdür ve müdürlük bünyesindeki memur ve işçi personelden oluşur. 

B. Görevleri                             : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde teknik eleman görevlendirilene kadar kamulaştırma görevini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yürütür. Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü görevleri aşağıdaki gibidir.

1.        Emlak beyannamelerinin kabulü

2.        Emlak kaydı araştırması, tapu satışlarında emlak beyan değerinin çıkartılarak başvuru halinde bildirilmesi,

3.        Alım, satım ve veraset işlemleri ile ilgili emlak değerlerinin verilmesi ve

değişiklik beyanlarının kabulü işlemlerini yürütmek.

4.         Bünyesinde bulunan Çevre Temizlik vergisi tahakkukunu ve tahsili işlemlerini yürütmek.

5.         Belediye emlak ve ÇTV alacaklarını takip ve tahsil etmek.