Fıstık Hali İlanı

  • 31-10-2018

Mülkiyeti Nizip Belediyesine ait aşağıda tapu kayıtları, muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen işyerleri
Belediye Meclisinin 04.06.2010 tarih ve 36 sayılı kararı ile çıkarılan “İşyeri Satış Yönetmeliği” 5-d maddesi ile
02.12.2016 tarih ve 45 sayılı meclis Kararı, 23.10.2018 tarih ve 267 sayılı encümen kararı uyarınca, açık artırma
suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.