Güvenli Doğal Gaz Kullanımı için Neler Yapılacağını biliyor musunuz?

  • 20-01-2023

Türkiye’de uzun yıllardan bu yana kullanılan doğal gaz, yanıcı ve patlayıcı özelliklere sahip olması nedeniyle sıkı denetimlere tabii tutulur. Ancak buna rağmen bazı durumlarda gaz kaçağı gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle doğal gazı güvenli olarak nasıl kullanacağınıza beraber bakalım.