İhale İlanı (Lunapark İhalesi)

  • 01-04-2021

Mülkiyeti TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait olan ve Belediyemiz ile yapılan protokol ile etkinlik ve eğlence amaçlı kullanılmak üzere kiralanan; aşağıdaki tabloda mahalle, Ada, Parsel, sahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazın Kira ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma Teklif usulü ile yapılacaktır.

İhalesi yapılacak taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki ekte belirtilmiştir.