İnşaat Malzemesi Alımı (Muhtelif) KİK NO:2021/59472

  • 08-02-2021

Malzeme Alımı (Muhtelif) 3 Kısım Mal Alım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir

Yapılacağı yer : Nizip Belediyesi Yeni Hizmet Binası

Tarihi ve saati : 04.03.2021 - 14:00