Nizip İlçesi Fevkani Mahallesi 1292 Ada, 3 Parseldeki Tarihi Yapının Restorasyon Uygulama İşi

  • 19-07-2022

Nizip İlçesi Fevkani Mahallesi 1292 Ada, 3 Parseldeki Tarihi Yapının Restorasyon uygulama işi Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler EKAP'ta yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası :2022/701509