Destek Hizmetleri Müdürlüğü

  • 23-05-2018
Abdurrahman Aslan

Birim Adı                                 :  Destek Hizmetleri  Müdürlüğü

Bağlı Bulunduğu Makam     :  Teknik Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumluluk Alanı                  : Belediye hizmetleri için gerekli olan makine tesis ve ekipmanı verimlilik sağlayıcı şekilde satın almak, tamir bakım ve ikmalini yapmak.

A. Kuruluşu        : Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Müdür ve Müdürlük bünyesinde çalışan teknik, memur ve işçi personelden oluşur.

B.Görevleri         : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

1. Belediye hizmetleri için gerekli olan makine tesis ve ekipmanı verimlilik sağlayıcı şekilde seçmek ve satın alıp işletmeye sokmak.

2. Belediyenin tüm makine tesis ve ekipmanlarını diğer birimlerle koordine kurarak işletme, kontrol ve denetimini yapmak.

3. Belediyeye ait tüm makine, tesis ve ekipmanlarının tamir, bakım ve ikmal işlerini yürütmek.

4. Belediyeye ait tüm makine, tesis ve ekipmanlarının, ihtiyacı olan tamir bakım giderleri ile yedek parça giderlerini karşılamak.

5. Belediyeye ait tüm makine, tesis ve ekipmanlarının, akaryakıt ihtiyaçlarını satın almak.

6. Akaryakıtı kullanımı ve giderlerini kontrol etmek, tasarruf sağlayıcı tedbirler almak.

7Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.