Nizip Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Gizlilik Politikası

Aşağıdaki bilgiler Nizip Belediyesi'nin, size talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak için veya bize kişisel bilgilerinizi vermeyi tercih ettiğinizde, kişisel bilgilerinizi ne şekilde topladığını ve kullanabileceğini açıklamaktadır.

Bilgi Toplama

Nizip Belediyesi gizliliğinize tamamen saygı duymaktadır ve kişisel bilgilerinizi korumak için elinden gelen çabayı sarf edecektir. Genel olarak, bu web sitesine göz atmanız sırasında herhangi bir kişisel bilgi vermeniz gerekmeyecektir.

Çevrimiçi varlığımızın verimliliğini ölçmek amacıyla, bu web sitesindeki bazı sayfalar, bir sitenin kullanıcının (ziyaretçinin) sabit diskine veya tarayıcısına daha fazla işlevsellik sağlamak veya site kullanımını izlemek için aktardığı küçük metin dosyaları olan çerezler içerebilir. Nizip Belediyesi, IP adresinizi sıralı kaydetmek, sitemizle ilgilenen yol kullanıcılarını belirlemek ve sitemizi tekrar kullanan kullanıcıları tespit etmek için çerezler kullanabilir, ancak IP adresiniz ile kişisel bilgileriniz arasında bir bağlantı kurmuyoruz. Çerez almak istemiyorsanız veya yerleştirildiğinde size bilgi verilmesini istiyorsanız, web tarayıcınızı -izin verdiği takdirde-; bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Belirli amaçlar doğrultusunda kayıt veya formları gönüllü olarak doldurmak üzere e-bilgileri okumak için Kimlik no, adınız , kimlik bilgileriniz , doğum tarihiniz , iletişim bilgileri, istenilen hizmet veya bilgiler ve diğer benzer kişisel bilgilerinizi sağladığınız takdirde, kişisel bilgilerinizin kullanımını anladığınız ve kabul ettiğiniz ve Nizip Belediyesi'nin kişisel bilgilerinizi belirli amaçlar için kullanabilmesini onayladığınız varsayılacaktır.

Toplanan Bilgilerin Kullanımı

Kişisel bilgileriniz sadece Nizip Belediyesi'nin: belirli belgelere ve/veya hizmetlere yönelik taleplerinizi karşılamak, istenen bilgileri göndermek, bir başvuruyu işleme koymak, bir işlemi yürütme gibi iş amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.

Bununla birlikte, Nizip Belediyesi kişisel bilgilerinizin belirli kısımlarını yasal yetkililere, kolluk kuvvetlerine ve devlet görevlilerine talep edildiği takdirde sağlayabilir; ve Nizip Belediyesi kişisel bilgilerinizin belirli kısımlarını, Nizip Belediyesi'ni ve halkı korumak için makul şekilde gerekli gördüğünde, son derece kısıtlı bir alıcı kapsamı içinde açıklayabilir. Kişisel bilgilerinizi sağladığınızda, bu tür olayların meydana gelebilmesini önceden görmüş ve kabul etmiş sayılacaksınız.

Bilgilerinizin Üçüncü Taraflara Açıklanması

Nizip Belediyesi'nin web sitesi üçüncü tarafların web sitelerine veya web adreslerine çok sayıda bağlantı içermektedir; Nizip Belediyesi kişisel bilgilerinizi söz konusu üçüncü taraflara açıklamayacak ve üçüncü tarafların gizlilik politikaları nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır.

Nizip Belediyesi, hizmetlere yönelik taleplerinizi daha iyi şekilde yerine getirebilmek için kişisel bilgilerinizi paylaşabilir. Elbette Nizip Belediyesi kişisel bilgilerinizi sadece sizin rızanızla paylaşacaktır.

Bilgilerinizin Güvenliği

Çocukların Kişisel Gizliliğini Destekleme

Nizip Belediyesi 13 yaşın altındaki çocuklardan kasıtlı olarak kişisel bilgiler toplamaz veya onlara kişisel bilgileri için talepler göndermez.

Nizip Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçimiz,

Öncelikle başvurumuza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Nizip Belediyesi olarak kişisel verilerinizin korunmasını ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. Başvuru için kayıt yaptırmadan önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz.

Adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz ve adres bilgilerinizi Talep,istek,öneri,şikayet vs. yaptırmanız sırasında kayıt formu vasıtasıyla otomatik olarak elde edilmekte ve işlenmektedir. Başvuru sırasında fotoğraf gönderilmesi halinde, görsel kayıtlarınız (fotoğraflarınız) da işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin bir bölümü hizmet talebinizi işleme almak ve etkinlik yönetimi amacıyla ilgili birimlerimize ve etkinlik hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Başvuru kayıt formu ile elde edilen kişisel verileriniz, operasyonel ve hizmetlerin karşılanması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan Nizip Belediyesi bünyesindeki sunuculara aktarılmakta ve bünyesinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  • Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

İşbu aydınlatma metnine ilişkin sorularınız veya yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talepleriniz için bize bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Tarafınıza otuz günü aşmamak kaydıyla mümkün olan en kısa sürede dönüş yapılacaktır.

Nizip Belediyesi