İhale İlanı

  • 02-11-2023

Mülkiyeti Nizip Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu kayıtları, ada, parsel, m2'si, muhammen satış bedeli, geçici teminatı belirtilen gayrimenkuller, 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45.maddesine göre açık arttırma suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.