NİZİP 2. OSB ÖN TAHSİS İŞLEMLERİ BAŞVURULARI BAŞLADI

  • 01-03-2024

Nizip 2. Organize Sanayi Bölgemiz Sanayi alanında siz sanayicilerimizin bölgemize yapmış olduğu arsa tahsis başvurularını karşılamak amacıyla yer seçimi ve genişleme alanında uygun görülen saha için çalışmalar başlatılmış olup; oluşturulacak parseller üzerinden talep sahiplerine ön tahsis işlemleri yapılacaktır.

Buna göre; Bölge Müdürlüğümüzce Asgari arsa m² büyüklükleri 10.000 m2'den başlamak üzere, talep edilen alanlar üzerinden, orta ve büyük ölçekte yatırım yapacak firmaların talepleri karşılanmaya çalışılacaktır.Bu nedenle, bölgemize yoğun arsa tahsis başvurusu olduğu dikkate alınırsa, tahsis edilecek arsaların gerçek sanayici ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması hedeflenmektedir.

Arsa dağıtımında yardımcı olunması bakımından, ekte sunulan "Bilgi Formu" ndaki bilgileri içeren yeni müracaatınız kabul edilecek olup; bahse konu olan bu "Bilgi Formu" nun en geç 15.04.2024 tarihine kadar doldurularak, Bölge Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu yeni müracaatınız ekteki Bilgi Formunda vereceğiniz yeni bilgi verileri doğrultusunda Bölge Yönetim Kurulumuzca değerlendirmeye alınıp, yapılan değerlendirme sonucu uygun görüldüğü takdirde firmanıza bilgi verilecektir. Bu konuda Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz tahsisle ilgili olarak herhangi bir peşin hüküm taahhüdünde bulunmamaktadır.

Ayrıca; arsaların kamulaştırma bedelleri, altyapı inşaat giderleri gibi rakamlar henüz netleşmediğinden arsa maliyeti tespit olunamamıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

 

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için bakınız : https://www.nizip2osb.org/nizip-2-osb-on-tahsis-islemleri/