Nizip İlçesi 80-28 Tescilli Restorasyon/ Rekonstrüksiyon İkmal İşi

  • 20-11-2023

Nizip İlçesi 80-28 Tescilli Restorasyon/ Rekonstrüksiyon İkmal İşi Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler EKAP'ta yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2023/1311440