Park ve Bahçeler Müdürlüğü

  • 23-05-2018
Hakan Avcı

Birim Adı                                 : Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Bağlı Bulunduğu Makam    : Teknik Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumluluk Alanı     : Belediye ve mücavir alan sınırları içinde dü­zenlenmiş veya   düzenlenecek olan park, refüj ve kaldırım ağaçlandı­rılması, çiçek ve çimlendirilmesi ile bunların sürekli bakımı işi.

A. Kuruluşu : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Müdür ve Müdürlük bünyesinde çalışan teknik, memur ve işçi personelden oluşur.

 

B. Görevleri : Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevleri  aşağıdaki gibidir.

1. Sorumluluk alanı içindeki yerlerin ağaçlandırılması, çiçeklendirilmesi ve çimlendirilmesin sağlar.

2. Bu alanlara ekilen ve dikilen ağaç, çiçek ve çimlerin yaşamlarını devam ettirmeleri için mevsimine göre sulama, gübreleme, budama işlemlerinin aksaksız yapılmasını sağlar.

3. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre yaratmaya katkı yaparken insanlara en az sorun yaratan, Belediyeye de en eko­nomik bedelle mal olan yeşil alanlar kurulmasını ve bunların sürekli canlı-bakımlı kalmalarını sağlamak.

4. Tüm yeşil alan ve parkların yeşil alan evsafına uygun olarak düzenlenmesi.    

5. Yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmaların yapılması.

6. Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

Mesaj :

Belediye sınırları içindeki yeşil alanların, parkların ve çocuk oyun alanlarının korunması ve sahip çıkılması. Özellikle okullarda, çocuklara gerekli eğitimin verilmesi.