Zabıta Müdürlüğü

  • 23-05-2018
Reslan Yalçın

Bağlı Bulunduğu Makam : İdari Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumluluk Alanı      : 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yapılmasını sağlamak.

A. Kuruluşu : Zabıta Müdürlüğü Müdür ve bünyesinde çalışan Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve  Zabıta memuru personelinden oluşur.

B. Görevleri : Zabıta Müdürlüğü, görevleri aşağıdaki gibidir.                 

1. 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zabıta Yönetmeliği hükümlerini uygulamak ve uygulatmak.

2. Belediyenin sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının esenliğini, imar ile ilgili görevleri, sağlık ile ilgili görevleri, trafik ile ilgili görevleri, yardım ile ilgili görevleri yapmak.

3. Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulaması zabıtayı ilgilendiren emir ve yasakları uygulamak.

4. Trafikle ilgili çalışmaları koordine etmek ve yürütmek.

5. Birim Müdürü personelin mesai saatlerine, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymasını ve çalışmalarını denetler.

6. Birim Müdürü sorumluluğunda çalışan personelin birim çalışmalarını aksatmayacak şekilde yıllık izinlerini kullanmalarını sağlar.

Mesaj :
Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personeli, belediye çalışanları gibi belde halkının hizmetinde olup, Belediyeyi ilgilendiren konularda ,Müdürlüğümüze şahsen veya telefonla başvurabilirler. Her türlü şikayet ve istekler yerinde incelenerek, çözüm yolları aranacaktır.