2 ADET YIKIM İŞİ İHALESİ

  • 28-04-2022

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait  aşağıda bilgileri belirtilen betonarme binaların yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında; YIKIM İŞİ İHALESİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif  (açık artırma) Usulü ile yapılacaktır.

İhalesi yapılacak olan yıkım işi ihalesi muhammen bedeli ve geçici teminat ve güvence bedeli bilgileri ekteki dosyada tabloda belirtilmiştir.

İhale son evrak verme tarihi 09.05.2022 saat 16:00