İHALE İLANI !

  • 06-11-2018

Beldiyemize ait olan aşağıda adresi belirtilen işyerleri açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.