İstasyon Uluyatır Mahallesinde bulunan Betonarme Binaların Yıkım İşi İhalesi

  • 19-03-2021

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstasyon Mahallesi ve Uluyatır mahallesinde bulunan, aşağıda bilgileri belirtilen betonarme binaların yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında; yıkım işi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif  (açık artırma) Usulü ile yapılacaktır.

 

Ayrıntılı bilgiler Ekte dosya olarak sunulmuştur.