Zeyilname

  • 03-05-2021

        28.04.2021 tarihli http://www.ihale.gov.tr sitesinde,” Tam Kapanma Tedbirleri Kapsamında İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar” başlığı altında;“26 Nisan 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hâlihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçileceği ve 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde çeşitli tedbirler alınacağı açıklanmıştır.

         Bu sebeple; “Tam Kapanma” tedbirleri kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 29 uncu maddesine ve söz konusu işe ait İdari Şartnamenin 14 ‘üncü maddesine istinaden zeyilname düzenlenerek ihalelerimiz ileri tarihe ertelenmiştir.